Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Tám 27, 2013

Tâm sự Việt kiều “cổ lai hy”: Uốn lưỡi bảy lần …

Vừa viết xong bài phê phán “cụ cổ lại hy nội địa” Lê Hiếu Đằng thì tôi nhận được bài viết của một “cụ cổ lai hy hải ngoại”, bác Phạm Cầu, Việt kiều tại Canada. Bài viết này cũng là một “còm” của bác Phạm Cầu trên blog Amari Texas. Bài viết khá dài, dàn trải nhưng thể hiện đậm nét tình cảm với quê hương đất nước bằng cái nhìn MINH TRIẾT về thời cuộc. So sánh những tâm sự của bác Phạm Cầu với những gì mà các vị “nhân sỹ trí thức yêu nước (Mỹ)” đã […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."