Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Chín 30, 2013

11/9: “Bom tấn” của HollyBush

Khi viết bài “Cháy nhà” WTC, “mặt chuột” lấp ló, tôi biết thế nào cũng có các “nhà yêu nước Mỹ” phản bác kịch liệt, và sự thật đúng là như thế. Nhưng đó đâu phải là những điều tôi tự nghĩ ra để “bôi xấu nước Mỹ vì ganh tị” mà là chính những người dân Mỹ, vì thấy “thối quá” nên đã tự tìm hiểu và vạch mặt chính phủ của họ đấy chứ! Tôi thì không cho rằng những người này là “rận chủ” của nước Mỹ vì chắc chắn họ chẳng cần lu loa, đơm điều […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."