Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Mười 5, 2013

Có một vì sao đã qua đời…

Có những con người mà vận mệnh liên thông cùng trời đất… (NVM FB) – Như một dấu hiệu lạ lùng của thời tiết, siêu bão Wutip – cơn bão thứ 10 trong năm 2013 khi tàn phá dải đất đòn gánh miền Trung đã có một hành trình “lắt léo”. Tính đến sáng 30-9, khi cơn bão đổ bộ vào đất liền, ban đầu dự báo bão sẽ vào Hà Tĩnh, nhưng sau đó, ngành khí tượng lại dự báo bảo có thể vào khu vực Đèo Ngang và đến trưa 30-9, đã có thể dự báo tâm bão […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."