Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Mười Một 2, 2013

Tổng thống Putin chưa bao giờ từ bỏ Đảng Cộng sản

Nhân dịp tổng thống Putin sắp sang thăm Việt Nam lần thứ hai trên cương vị tổng thống liên bang Nga, xin đăng lại bài viết trên trang Facebook của nhà báo quân đội Nguyễn Văn Minh về mối quan hệ giữa ngài tổng thống “hot” nhất thế giới với Đảng Cộng sản Liên Xô nói riêng và các giá trị của Chủ nghĩa Xã hội nói chung. Mời các bạn tham khảo. ☭☭☭ Nhân dịp nhiều tờ báo đưa tin Tổng thông Nga Pu-tin sắp sang thăm Việt Nam, xin được nhắc lại một luận điểm mà các bạn […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."