Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Mười Một 14, 2013

Nhân xĩ hồ đồ phú

Dẫn:Lâu quá không thấy các “nhân xĩ chí thức” kêu gọi ký đơn thư kiến nghị, cụ Lý nhà tôi đâm ra sốt ruột. Hay là có xôi có thịt mà chúng nó lại quên cụ? Ông thì truyền cái thần hồn cho nhà chúng nó biết nhá, góc chiếu giữa đình, chả gì thì ông đây cũng là bậc chức sắc kỳ cựu ở cái làng này, quên thằng nào thì quên chứ quên ông đây là không có được, bố láo, liệu cái thần hồn!!!Ấy, tôi xin cụ Lý chớ vội manh động, cụ muốn “xôi thịt” thì […]

6 điều rút ra từ sự kiện Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc với số phiếu cao nhất

Lần đầu tiên trong lịch sử ngoại giao Việt Nam, VN ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Kết quả: Việt Nam đã trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ với số phiếu tín nhiệm cao nhất (184/192, 96%), cao hơn các nước lớn ứng cử khác như Pháp (174/192), Anh (171), Nga (176), Trung Quốc (176). Mexico và Ả Rập Saudi, 2 quốc gia chư hầu thân cận của Mỹ và có nhiều tai tiếng về nhân quyền, nhờ có sự hậu thuẫn và vận động của Mỹ nên được số phiếu không quá thấp […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."