Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Mười Hai 1, 2013

“Showbitch” nghị trường

– Này chú phóng viên, trông chú quen quen … – Ôi … tưởng ai, hóa ra bác Cuốc. – Chúng ta gặp nhau rồi à? – Dạ chưa, nhưng nhìn bộ cánh bạch mao của bác là nhà em nhận ra liền mà! – Ờ, chú em ở báo nào nhỉ? – Dạ, em ở báo 2 thằng cu ạ. – Báo 2 thằng cu à? Sao nghe tên lạ thế nhỉ? – Dạ, bên em là một báo mạng, vẫn còn mới nên chắc bác chưa rõ. – Ờ thế à? Vậy mà tớ tưởng chú chí ít […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."