Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Một 21, 2014

Với tác giả “30 phút đấu pháo …” trên báo VnEpress

Vài năm trở lại đây, gần đến những ngày đánh dấu thời gian quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm, báo chí lại “thắp lên ngọn lửa lịch sử” để nhắc nhở người dân Việt về một phần máu thịt Tổ quốc đang chịu cảnh chia lìa, khẳng định Trung Quốc dùng vũ lực xâm lược đất nước ta. Điều đó là hoàn toàn chính đáng và đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, có vẻ như sự hời hợt trong nghiên cứu, tìm hiểu ngọn ngành sự thực lịch sử bấy giờ cùng tình trạng làm báo “ăn xổi […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."