Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Hai 1, 2014

Phó TTK báo Thanh Niên Online hay ngôi sao “rận chủ” Mr. Đỗ

Tôi đã từng biết đến cái tên Mr. Đỗ khoảng 2 năm trước đây trên các diễn đàn blog như Yahoo, Blogspot. Lúc đó tôi nghĩ tay này chắc cũng chỉ là 1 nhà báo “trẻ trâu” nào đó hung hăng về vấn đề chính trị – lịch sử như bao kẻ khác mà tôi đã chứng kiến từ khi tham gia vào “chiến trường luận lý” này. Gần đây, sau khi được đọc 1 phát biểu của anh chàng này trên Facebook (https://www.facebook.com/chauminhlinh) với tư tưởng chẳng khác gì thời trên blog, nhờ sự lan tỏa thông tin của […]

TTK báo Thanh Niên Online hay ngôi sao “rận chủ” Mr. Đỗ

Tôi đã từng biết đến cái tên Mr. Đỗ khoảng 2 năm trước đây trên các diễn đàn blog như Yahoo, Blogspot. Lúc đó tôi nghĩ tay này chắc cũng chỉ là 1 nhà báo “trẻ trâu” nào đó hung hăng về vấn đề chính trị – lịch sử như bao kẻ khác mà tôi đã chứng kiến từ khi tham gia vào “chiến trường luận lý” này. Gần đây, sau khi được đọc 1 phát biểu của anh chàng này trên Facebook (https://www.facebook.com/chauminhlinh) với tư tưởng chẳng khác gì thời trên blog, nhờ sự lan tỏa thông tin của […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."