Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Hai 7, 2014

Lều báo, trí ngủ và bệnh “óc nô lệ”

Ở làng nọ có tay trọc phú hung hăng, nhiều tay chân đầu gấu nên dân làng rất sợ. Hắn thường xuyên ức hiếp bất cứ người nào mà hắn không ưa hoặc cản trở quyền lợi của hắn. Duy chỉ có gia đình nhà chàng nông dân tên Việt là dứt khoát không chịu làm đày tớ cho hắn. Tay trọc phú rất muốn cướp miếng ruộng màu mỡ của người nông dân nên tìm đủ cách để ức hiếp mà cao trào là hắn kéo cả bầy gia nhân sang nhà anh nông dân đập phá. Nhưng anh […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."