Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Một 5, 2015

“Chuyên gia kinh tế” không phân biệt nổi việc thanh toán liên ngân hàng bằng NDT?

Tôi là người không có duyên với kinh tế và cũng không hiểu biết nhiều về kinh tế nhưng từ ngày viết blog này đến nay, thực sự “dị ứng” với mấy vị “chuyên gia kinh tế” có liên hệ với những “trí thức’ như Quang A, Tương Lai trong “cái ổ” có tên là Viện nghiên cứu Phát triển IDS. Như trường hợp trong bài viết dưới đây của “Hiệp sỹ cưỡi lừa” là một minh chứng cụ thể, khi họ “cố tình ngu” để hòng xỏ mũi dư luận bằng cái thứ kiến thức phổ thông mà kẻ […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."