Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Mười Một 7, 2015

Việt Tân: “Kẻ khủng bố ở Tiểu Sài Gòn” – Phần 1: Mặt trận

Ông ta là Hoàng Cơ Minh. Ông ta có một mớ tóc thưa lộn xộn màu đen than và một bộ ria mép hình sâu bướm. Đó là năm 1983, Minh đã đến một buổi hội nghị ở Washington DC, và đưa ra một tuyên bố: Ông ta có ý định chiếm lại Việt Nam. Minh, một cựu sĩ quan hải quân của quân đội VNCH, nói với đám đông đang tụ tập rằng ông ta sẽ xây dựng một lực lượng để lật đổ chính quyền Hà Nội và giải phóng quê hương của mình khỏi sự thống trị […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."