Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Sáu 7, 2016

Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) chính là tiền của Việt Nam bị Mỹ ép nợ!

Bob Kerry nhận giấy phép đầu tư Fulbright Việt Nam Sau khi cựu TNS Mỹ Bob Kerry, người được đặt vào cái ghế Chủ tịch Hội đồng tín thác của ĐH Fulbright Việt Nam (FUV), bị “khui” ra là kẻ đã tham gia cuộc thảm sát Thạnh Phong (1969) và từng bị chính phủ Việt Nam coi là tội phạm chiến tranh, ông ta đã “trải lòng” trên báo Vietnamnet về “nỗ lực của chúng tôi đã thành công khi Quốc hội quyết định tài trợ một khoản gần 20 triệu USD để xây dựng FUV”. Nguồn tài trợ của […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."