Menu

ĐẠO SĨ CHĂN GÀ

Tu xó nhà bàn chuyện thiên hạ

Văn hóa

Văn tế cá

Hỡi ôi!Cùng là phận cá tômKhác nơi ăn chốn ởLúc sống cùng chẳng ai dòm ngóKhi chết rồi kẻ có người khôngNhớ khi xưa,Biển cả mênh mông bác vùng bác vẫyMộng những ngày,Sông dài hồ rộng em quậy em chơiBác ở miền Trung sóng cồn nước mặn, dân thưa người thớtTụi em Nam Bắc hồ nông sông cạn, người lắm ngợm đôngBác ở giữa dòng, tầng cao tầng thấp, phù du sản vật, uống ăn ngập mồmEm nơi tù đọng, lớp trước lớp sau, rác rưởi ngập đầu, đếm đong từng bữa.Bác là giòng dõi Long vương,Tụi em giống nòi […]

2 cu phiếm luận: “Nghệ thuật vị nhân tai”

– Đánh hoặc bị đánh, đâm hoặc bị đâm… – Mày lải nhải cái gì vậy cu em? – A cu anh, câu thoại trong phim Bụi đời Chợ Lớn ấy mà. Anh xem chưa, hay lắm! Chém nhau hơn trẻ trâu chém gió nữa. – Tưởng gì, mày còn xem rồi không lẽ tao chưa xem. Khắp nơi tụi nó nổ lép bép về cái phim này làm sao mà tao không biết được. – Thấy hay không anh? Chẳng kém gì phim xã hội đen Hong Kong ngày trước nhỉ? – Kỹ thuật đâm chém thì cũng được […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."

Tu đạo online