Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Văn hóa

Văn tế cá

Hỡi ôi! Cùng là phận cá tôm Khác nơi ăn chốn ở Lúc sống cùng chẳng ai dòm ngó Khi chết rồi kẻ có người không Nhớ khi xưa, Biển cả mênh mông bác vùng bác vẫy Mộng những ngày, Sông dài hồ rộng em quậy em chơi Bác ở miền Trung sóng cồn nước mặn, dân thưa người thớt Tụi em Nam Bắc hồ nông sông cạn, người lắm ngợm đông Bác ở giữa dòng, tầng cao tầng thấp, phù du sản vật, uống ăn ngập mồm Em nơi tù đọng, lớp trước lớp sau, rác rưởi ngập đầu, […]

Đọc cuốn tiểu thuyết “Hội thề”

Cùng đọc một cuốn sách mỗi người có thể có những cảm nhận khác nhau là điều rất bình thường. Nhân đọc bài của bạn Khải Nguyên trên tuần báo Văn nghệ TPHCM số 308 về cuốn tiểu thuyết lịch sử “HỘI THỀ” của Nguyễn Quang Thân (NXB Phụ nữ – 2008) tôi cũng xin phép lạm bàn đôi điều. Tiểu thuyết tái hiện cuộc kháng chiến dưới ngọn cờ của người anh hùng dân tộc Lê Lợi. Theo học giả Hòang Xuân Hãn thì trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước, nhân dân ta đã phải tiến hành […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."