Mời các bạn “yêu nước … Mỹ” thưởng thức một tí về giấc mơ cháy bỏng của mình, “giấc mơ Mỹ” của thế kỷ 21.