Vầng trăng huyết

úp mặt vào mây nức nở

Nước mắt rơi

nhòe ướt sắc cầu vồng

Bởi trái đất

ba phần tư mặn chát

Máu nhân gian

hòa biển rộng mênh mông

© Đạo Sĩ Chăn Gà

😍😍Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời bần đạo một ly cà phê nhé!😍😍