Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Mười 29, 2013

Vụ 11/9: Nếu bạn không thể ngậm miệng, chúng tôi sẵn sàng giúp bạn!

“Phim tài liệu Farenheit 9/11 của Michael Moore, mặc dù bôi xấu chính quyền Mỹ nhưng vẫn được chiếu công khai, càng chứng tỏ nước Mỹ có tự do dân chủ, người dân Mỹ hoàn toàn có quyền nói lên tiếng nói của mình mà ko bị trù dập bắt bớ…”. Đó là lời của một độc giả “yêu nước Mỹ” khi tôi bắt đầu loạt bài về vụ 11/9. Để đem đến cho các vị độc giả “ái Mỹ” kiểu này một góc nhìn khác về “tự do dân chủ” của Mỹ quốc thì chẳng hề thiếu ví dụ, […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."