Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Mười Hai 26, 2013

Tài liệu của Mỹ từ báo cáo của người Mỹ bị bắt tại Hoàng Sa

Trận chiến ở Hoàng Sa năm 1974 cụ thể như thế nào thì chỉ có những người trực tiếp tham gia mới biết rõ được nhưng những thông tin họ đưa ra có được bao phần là đúng thì lại là một vấn đề khác. Có 3 nguồn thông tin chính là Việt Nam cộng hòa, Trung Quốc và Hoa Kỳ (đứng ngoài trận chiến nhưng lại là yếu tố quan trọng quyết định đại cục cuộc chiến). Những tài liệu giải mật mới đây của Mỹ cho thấy họ đã “khoanh tay” đứng nhìn nhưng thật ra cũng chẳng […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."