Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Tám 10, 2014

Thử học lều báo … “bợ đít” Mỹ

Cách đây không lâu, các “lều báo” Việt rộ lên phong trào quảng bá cho việc “Ký tên ủng hộ kiến nghị trừng phạt Trung Quốc trên website Nhà Trắng”. Phong trào này, với sự trợ giúp đắc lực của “lều báo” Việt cuối cùng cũng gặt hái được gần 140.000 chữ ký ủng hộ (của bao nhiêu người thì… không biết!). Nhưng đúng như chúng tôi đã phân tích, đây cuối cùng chỉ là một trò vô bổ, làm trò hề cho ngoại quốc và thậm chí hình như còn không nhận được phản hồi của Nhà trắng như […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."