Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Sáu 22, 2015

Chính trường Mỹ – Vũ đài của sự giả dối!

I/ Mở đầu: Mỹ, quốc gia nổi tiếng với “tự do, dân chủ” và đất nước này luôn hãnh diện vì đem “tự dọ, dân chủ” của họ đi “gõ cửa” khắp các quốc gia khác. Đó là điều mà chính phủ Mỹ hãnh diện và người dân Mỹ tự hào với thế giới. Nhưng liệu mọi chuyện có thực sự như thế? Liệu họ có thực sự tự do, dân chủ về mọi mặt? Riêng bài viết này, tôi sẽ đề cập đến một mảng thôi, đó là nền chính trị Mỹ, chính trường Mỹ với bầu cử tự […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."