Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Bảy 22, 2015

Danh hiệu “Viện sĩ hàn lâm Pháp” của GS Phan Huy Lê – một sự mạo xưng liều lĩnh

Từ giữa thàng 10/2012, sau khi bài Lược khảo về các tên gọi viện hàn lâm và viện sĩ cùng những nhầm lẫn tai hại của tác giả Lê Mạnh Chiến xuất hiện trên tạp chí Nghiên cứu & Phát triển rồi được một số website đưa lên mạng Internet, bài báo ấy đã được phổ biến một cách nhanh chóng.. Rất nhiều độc giả cảm thấy sửng sốt khi biết rằng, lâu nay, các tên gọi “viện hàn lâm” và “viện sĩ” đã được hiểu một cách mơ hồ dựa trên sự suy luận theo cảm tính, dẫn đến […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."