Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Liên Xô

Trận chiến Pháo đài Brest – bản hùng ca của Hồng quân Liên Xô

Năm 1941, vào lúc 4 giờ rạng sáng ngày 22 tháng 6, quân đội phát xít Đức đã phát động tấn công quân sự trên toàn Liên Xô mà không hề tuyên chiến. Những chiến sĩ bảo vệ pháo đài Brest ở biên giới Liên Xô – Ba Lan, là những người hứng chịu đòn tấn công đầu tiên của kẻ thù. Lực lượng Hồng quân có mặt tại khu vực thành phố Brest là các đơn vị thuộc Sư đoàn bộ binh 6 thuộc quân đoàn bộ binh 28, tập đoàn quân 4 do đại tá Mikhail Antonovich Popsuy-Shapko […]

Những bài học từ sự sụp đổ của Đảng cộng sản Liên Xô

Trong thế kỷ 20, mối quan hệ với Liên Xô là quan trọng nhất đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Có 3 mốc cực kỳ quan trọng là: CMT10 thành công đã dẫn đường chỉ lối cho Hồ chủ tịch đến con đường giải phóng dân tộc; sự hỗ trợ to lớn của Liên Xô đối với cuộc kháng chiến chống ngoại xâm; sự sụp đổ của Liên Xô đưa ra những bài học quan trọng đối với sự tồn vong của chế độ và sự phát triển […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."