Nhân kỷ niệm 69 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, đăng lại bài cũ trên blog xưa để ôn lại truyền thống máu và hoa của dân tộc ta…

Trường – Hoàng Sa là mộ Trung Hoa

Chuyện kể rằng từ thuở hồng hoang
Đất phương nam yên bình an lạc
Bỗng một ngày hoang tàn bóng giặc
Thù biên cương phương Bắc tràn về …

Toàn dân Việt nguyện một lời thề
Đuổi cướp nước giữ yên bờ cõi
Mấy ngàn năm sao dời vật đổi,
Máu xâm lăng nhuộm đỏ sông quê.

Nào Đông Ngô, Hán, Tấn, Lương, Tề
Nào Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh Mãn.
Lũ bành trướng năm nao bội phản,
Ngổn ngang hàng triệu đống xương tàn.

Đất Việt lành nào có dung gian,
Máu thịt giặc ngàn năm ô uế.
Nên biển khơi xây mồ tập thể
Nhờ phong ba gột rửa tham tàn.

Đây Hoằng Tháo từ Bạch Đằng Giang,
Cùng Omar và Hầu Nhân Bảo.
Kia Toa Đô một thời kiêu ngạo,
Lỡ ống đồng theo chủ Thoát Hoan.

Đại Minh xác từ ải Chi Lăng,
Đầu Liễu Thăng, Lương Minh,… mấy vạn.
Mười hai gò quân Thanh chết loạn,
Nhị Hà giang thây chẹn tắc dòng.

Dẫu muôn trùng sóng nước biển Đông,
Chưa rửa sạch đống xương bành trướng.
Đặng Tiểu Bình đem quân sang nướng
Nối thêm dài “truyền thống” cha ông.

Khắp đất Việt, theo những dòng sông,
Lâu cốt giặc về đây tụ họp.
San hô đó, phần xương Tàu góp
Rong rêu này máu thịt Tàu nuôi.

Bao nhiêu năm vùi xác xứ người,
Giờ con cháu mộng xưng hùng bá.
Có nhớ chăng dưới gầm đảo đá,
Là một phần tiên tổ Trung Hoa ?

“Trường, Hoàng Sa là của chúng ta”,
Lũ con cháu vẽ thêm gia phả.
Khắp biển Đông chín đoạn là nhà,
Nghề Tàu mà, vừa cướp vừa la.

Chỉ có điều chúng chẳng nói ra:
Trường, Hoàng Sa là mộ Trung Hoa !

© Đạo Sĩ Chăn Gà

😍😍Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời bần đạo một ly cà phê nhé!😍😍