Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Ba 19, 2013

34 năm chiến thắng biên giới phía Bắc 18/3/1979 – 18/3/2013

Trong bài 17/2 không phải là ngày kỷ niệm chiến thắng biên giới 1979, tác giả Thiếu Long đã chứng minh với chúng ta rằng ngày 18/03 mới đúng là ngày kỷ niệm chiến thắng cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, chống lại sự xâm lược của “tập đoàn phản động Bắc Kinh“. Ấy vậy mà đám “rận sỹ chấy thức” và bè lũ đã bày đủ trò để kỷ niệm cái ngày quân giặc đánh nước mình, một hành động trái ngoe và ngược đời so với đại đa số truyền thống, văn hóa, lễ nghi, thông lệ […]

Những Bàn Tay Lông Lá Của Quỷ

Đôi mắt: Bài viết dưới đây của tác giả Thiên Lôi, đăng trên sachhiem.net. Bài viết cho chúng ta thấy “những bàn tay lông lá của quỷ” đã nhúng vào, điều khiển và khống chế các quốc gia nhỏ hơn như thế nào. ☼☼☼ Nội dung bài viết dĩ nhiên được nhìn dưới nhãn quan của dân nhược tiểu; chứ cách nhìn của dân Mỹ và tây phương đã bị nhiều lăng kính tinh vi cố tình làm biến dạng. I) Lên Voi… Xuống Chó 1. Jacobo Árbenz Guzman (1913 – 1971) của Guatemala: Cựu tổng thống Jacobo Árbenz của […]

Khéo quá hóa vụng

Ngày 2/3, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của QH làm việc với TP.HCM về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Khi được báo cáo về tình hình lấy ý kiến nhân dân tại TPHCM, chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng: “14 ngàn ý kiến là thất bại, 40 ngàn là chưa đạt yêu cầu. Nếu chưa làm như thế thì phải triển khai sâu rộng đến nhân dân. 14 ngàn, 140 ngàn hay 3 triệu cũng chưa phải. Đợt này không phải từng người tham […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."