Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Hiến pháp

Góp ý cho bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Trong bài Hiến pháp là gì?, Đôi mắt đã nói qua về hành vi “đạo hiến” của các vị “rận sĩ – chấy thức” nơi hang ổ “bô shit” và bản “hiến pháp lai căng” này đã được các vị ấy trao cho Ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp ngày 4/2/2013. Xét thấy hành vi lợi dụng đề nghị “góp ý sửa đổi” của nhà nước để “hủy bỏ và thay thế” dự thảo Hiến pháp bằng một bản “cha vơ chú váo” của các vị ấy là lố bịch nhưng không lẽ mình cứ ngồi đó mà chê […]

Hiến pháp là gì?

Những ngày đầu năm tây cuối năm ta, bên cạnh cái bộn bề công việc riêng – chung cùng không khí chuẩn bị đón chào xuân Quý Tỵ, chúng ta lại thêm phần phấn khởi vì dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang gõ cửa từng nhà kêu gọi sự đóng góp vào sự hoàn thiện của văn bản pháp lý tối cao này. Xét thấy đây là một sự kiện quan trọng và tốt đẹp của đất nước nhưng cũng là cơ hội cho đám cơ hội múa mép khoe môi nên Đôi mắt cũng đảo một vòng […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."